Како се градеше новиот аеродром во Истанбул (видео)

Останавме без зборови…

► А ќе останете и вие откако ќе го изгледате видеото