Кога градежните работници се смееја… (видео)

Не е за оние со слабо срце!

► Њујорк, 1930 година. Градежната експанзија го подига градот во височина до облаците, преку трудот на градежните работници. Во ова оригинално видео во главна улога се токму тие, како неименувани градежни херои на своето време.