Кога никој нема да каже – доста е! (видео)

Колку коњски сили се доволни?

Велат дека овој пикап имал 3.000 коњски сили, но тоа сега не може да се докаже, нели?!

Најпосакувано зборче што човек сака да го каже и слушне е – нај. Сите вести во кои се споменува највакво или најонакво, најмногу привлекуваат. Посебно ваквите – овој пикап требаше да докаже дека има дури 3.000 коњски сили, но стигна до „само” 2.920… Сé за среќа помина без жртви.