Golden Gate Bridge Road Zipper

Ех, кога си богат…

► Напредувањето низ цивилизацијата е овозможено со човековата досетливост, за која да стане реалност требаат пари, и тоа и многу. Американците се едни од тие што ги имаат во доволни количини, па дури и повеќе од тоа па така не треба да чуди што кај нив постојат и вакви машини