Изразување на креативноста на креативен начин

Натпревар во правење мостови од шпагети

Новосадскиот факултет на технички науки и одделението за градежништво и геодезија организираат интересен натпревар во правење мостови од шпагети наменет за учениците на средното образование

На натпреварот кој ќе се одржи на 25 февруари учесниците ги очекуваат вредни награди, од кои првата изнесува 60.000 динари, односно скоро петстотини евра. Како подготовка за натпреварот беше организирана тренинг сесија на која сите заинтересирани од професорите и асистентите од факултетот можеа да ги добијат сите потребни информации и упатства за изработка на мостови од шпагети. Навистина креативен начин за изразување на креативноста на младите.