Објавено за булдожери:

CAT D9T

Американски сумо борач

Големиот булдожер на Caterpillar првенствено е наменет за извршување на тешки физички задачи. Тој најдобро се снаоѓа во областите на тешката индустрија, отворените рударски копови, каменоломи и депонии. Со силно изразени физички способности тој е оспособен за големи поместувања на материјал

повеќе…

Caterpillar – булдожери со Cat Grade систем

Високата технологија во функција на поголема ефикасност

Cat Grade-технологија е подготвена за вградување од најмалиот па се до гигантските булдожери на Caterpillar и тоа само со една задача: зголемување на продуктивноста и помош на бизнисот да создава поголем профит

повеќе…