Објавено за дробилки:

Lokotrack LT 1213S и Lokotrack LT120E

Дробење и сеење по мерка на корисникот

Во производство на машини за дробење и сеење, Metso има акумулирано над едновековно иксуство, кое сега го користи за понуда на широк дијапазон производи кои можат да бидат прилагодени кон специфичните потреби на секој корисник. Во оваа прилика се задржуваме на моделите Lokotrack  LT 1213S и Lokotrack LT 120E

повеќе…

Metso HP200 конусни дробилки

Висока продуктивност за висока добивка

HP (Hight Performance) серијата на конусни дробилки се состои од шест различни по перформанси машини кои меѓусебно се разликуваат според моќноста додека заедничко за сите е ефикасното дробење, доверливоста и докажаниот квалитет

повеќе…