Објавено за дробилки:

Metso HP200 конусни дробилки

Висока продуктивност за висока добивка

HP (Hight Performance) серијата на конусни дробилки се состои од шест различни по перформанси машини кои меѓусебно се разликуваат според моќноста додека заедничко за сите е ефикасното дробење, доверливоста и докажаниот квалитет

повеќе…