Објавено за Hyundai:

Hyundai Robex 210w-9mh

Одличен преглед на ситуацијата

Потребите за багер кој ќе биде специјализиран за работа со отпад и рециклирачки материјали, Hyundai ги решава со понуда на машина кај која кабината има можност за хидраулично подигнување и богат избор на ротирачки корпи (грајфери) прилагодени спрема видот на обработуваниот материјал

повеќе…