Објавено за Liebherr:

Liebherr Concrete Technology

Без добри темели нема добра градба

Името Liebherr е присутно во 11 различни области на делување – од апаратите за домаќинство преку хотелиерството до воздухопловната техника, но нам најдобро ни е познато заради градежната механизација

повеќе…