Објавено за Marini:

Marini BE Tower

Нов член во Marini семејството

Новата генерација Marini aсфалтни бази е дизaјнирана да ги комбинира традиционалните карактеристики на перформанси и технологија, со нови високи нивоа на леснотија при работата и одржувањето, притоа задржувајќи ја едноставноста

повеќе…

Нова асфалтна база Marini XPress 2500

Тековите во историјата и нивните повторувања

Наполитанскиот филозоф Џанбатиста Вико (1668-1744) елаборирал теорија на историјата на човештвото во која верувал дека повторувањето на одредени настани на ист начин, во далечни временски дистанци, не се по случајност туку по чист дизајн

повеќе…