Објавено за Marini:

Нова асфалтна база Marini XPress 2500

Тековите во историјата и нивните повторувања

Наполитанскиот филозоф Џанбатиста Вико (1668-1744) елаборирал теорија на историјата на човештвото во која верувал дека повторувањето на одредени настани на ист начин, во далечни временски дистанци, не се по случајност туку по чист дизајн

повеќе…

Marini BE Tower

Нов член во Marini семејството

Новата генерација Marini aсфалтни бази е дизaјнирана да ги комбинира традиционалните карактеристики на перформанси и технологија, со нови високи нивоа на леснотија при работата и одржувањето, притоа задржувајќи ја едноставноста

повеќе…