Објавено за мазива:

Triathlon Hydraulic oil HLP 46

Брендот како гаранција за квалитет

► Во широката палета на преку 50 видови масла за подмачкување намеменети за автомобилите, комерцијалните возила и работните машини, Wurth има и неколку видови специјални масла за хидрауличните системи. Во оваа прилика се осврнуваме на моноградното хидраучично масло HLP 46

повеќе…