Објавено за Metso:

Обични и конусни запченици на Falk Mill Products

Придвижување на најсложените механизми ширум светот

Во својата богата и разновидна понуда на дробилки и опрема, Metso вклучува и реплицирање на обични и конусни запченици од специјализираниот производител Falk Mill Products

повеќе…

Metso Lokotrack Urban LT 106

Тивко дробење

Процесот на дробење кој се одвива на урбани локации се соочува со два основни предизвици, да се одвива тивко и да има драстично намалено испуштање на прашина. Токму за таа намена Metso ја нуди наменската дробилка, Lokotrack Urban LT 106

повеќе…

Metso HP200 конусни дробилки

Висока продуктивност за висока добивка

► HP (Hight Performance) серијата на конусни дробилки се состои од шест различни по перформанси машини кои меѓусебно се разликуваат според моќноста додека заедничко за сите е ефикасното дробење, доверливоста и докажаниот квалитет

повеќе…

Lokotrack CW3.2 – Мобилни транспортни ленти

Економична замена на транспортните камиони

► Транспортните ленти поставени на тркала се економичен и флексибилен начин за транспорт на материјал во рударски копови и во каменоломите. Опсегот на Metso транспортери монтирани на тркала се состои од системите Lokolink и Lokotrack CW3.2

повеќе…

Metso MD серија повеќенаменски процесни пумпи за хидромешавина

Врвни перформанси за рударските апликации

Широкиот спектар на комплементарни пумпи на Metso за пулпа, MD Series првенствено се наменети за процесуирање на рудни ископини, но и за прочистување на јаловината од тие процеси

повеќе…