Објавено за Metso:

Metso HP200 конусни дробилки

Висока продуктивност за висока добивка

HP (Hight Performance) серијата на конусни дробилки се состои од шест различни по перформанси машини кои меѓусебно се разликуваат според моќноста додека заедничко за сите е ефикасното дробење, доверливоста и докажаниот квалитет

повеќе…

Lokotrack CW3.2 – Мобилни транспортни ленти

Економична замена на транспортните камиони

Транспортните ленти поставени на тркала се економичен и флексибилен начин за транспорт на материјал во рударски копови и во каменоломите. Опсегот на Metso транспортери монтирани на тркала се состои од системите Lokolink и Lokotrack CW3.2

повеќе…