Објавено за ровокопачи:

Миди ровокопач JCB 65R-1 / 67C-1

Помалиот брат на комбинираната машина JCB 3CX

Серијата 65R/67C спаѓа во категоријата на шест тонски багери кои според димезниите се блиски до серијата мали багери CTS / ZTS а според капацитетите се стремат да го достигнат нивото на поголемите браќа од 3CX серијата

повеќе…