Објавено за Wurth:

Würth опрема за заварување

Блиску, поблиску…

Кога ќе споменеме Würth може да помислиме на доста работи, но најчесто не и на опрема за заварување. Сепак вистина е – апаратите, маските и потрошниот материјал за заварување се дел од програмата на сенаменскиот германски производител

повеќе…

WIT-PM 200

Еден хемиски анкер за сите материјали

► Двокомпонентната реактивна смола на Wurth ноаѓа широка примена во ѕидарството, погоден е за прицврстување на дрвени структури, метални конструкции, метални профили, билборди, потоа разни видови цевки и кабелски и инсталациски канали

повеќе…

Triathlon Hydraulic oil HLP 46

Брендот како гаранција за квалитет

► Во широката палета на преку 50 видови масла за подмачкување намеменети за автомобилите, комерцијалните возила и работните машини, Wurth има и неколку видови специјални масла за хидрауличните системи. Во оваа прилика се осврнуваме на моноградното хидраучично масло HLP 46

повеќе…

WURTH

Одржување на DPF филтер

Во современите дизел мотори, поради почист издув и запазување на строгите еколошки норми, се вградуваат DPF (Diesel Particulate Filter) филтри кои имаат способност да ги задржуваат честичките од чад. Поради природата на хемискиот процес, тие треба повремено да се чистат а за таа цел WURTH има ефикасен предлог

повеќе…

Wurth – Електрични аголни брусалки

Брусење по мерка

Во широката палета на батериски, електрични и пневматски  машини, Wurth нуди серија на електрични аголни брусилки со широк распон на моќност и можност за употреба како во домашни активности така и во професионални дејности

повеќе…