Градежништво или уметност (видео)

И едното, и другото!

► Секој од нас би посакал да ангажира вакви мајстори


Градежништвото е рачна работа – нема многу простор за автоматизација. Исто и уметноста. И таму и таму алатот служи само како алат – без вештите мајсторски раце и со најдобриот алат ѕидовите ќе испаднат криви, а уметничкото дело шунд. Дека сé зависи од умешноста на оној кој го држи алатот доказ е и ова видео, во кое се надеваме дека нашите мајстори ќе најдат инспирација како да бидат уште подобри во она што го работат.