Bomag Economizer (видео)

Напредниот систем сега е достапен и за единечните валјаци

Системот Economizer кој го мери нивото на набивање на подлогата стана достапен и за единечните валјаци на Bomag

Овој систем се базира на напредна технологија која на лесно разбирлив начин го покажува степенот на набиеност на подлогата, зголемувајќи ја ефикасноста и обезбедувајќи идеални резултати кои не зависта од искуството на операторот. Истражувањата на пазарот покажаа дека клиентите добро ја прифатија оваа технологија кај поголемите машини на Bomag, заради што е одлучено таа да биде понудена и кај единечните валјаци. Не бара активација или калибрирање, а дисплејот е сосема интуитивен и нема потреба од никаква претходна обука.