Најнови вести во категоријата Материјали

Вештачка трева

Убаво, практично и веднаш!

► Производителите на синтетичка украсна трева имаат вложено многу труд за да со изгледот ја приближат на вистинската, негувана и свежо искосена трева и да и дадат повеќегодишен век на траење и отпорност на разни надворешни и временски влијанија, со што им направија голема услуга на оние кои не сакаат или немаат време да се занимаваат со природната трева

повеќе…