Најнови вести во категоријата Механизација

Geoprobe 6712DT

Драгоцени примероци од подземјето

► Geoprobe е најпознатиот светски производител на машини, опрема и алати наменети за подземни дупчења кои се користат за потреби на животната средина, потоа за геотехнички како и испитувања за потреби во геотермалната енергија и истражувачката индустрија

повеќе…

Strassmayr STP 1008/6000 – Машина за поправка на патишта

Ефикасно закрпување

► Брзата поправка на оштетените патишта претставува вистински императив за комуналаните претпријатија. Со користење на Strassmayr STP технологијата, по кратката интервенција, патиштата се веднаш потготвени за користење

повеќе…

CarMix 2.5 TT

Сам свој мајстор

► Градежништвото е една од индустриските гранки каде работната рака никогаш нема да биде заменета – ниту онаа стручната, ниту онаа неквалификуваната. Но тоа не е пречка иноваторите постојано да смислуваат разни начини како да го заменат она што не може да се замени

повеќе…

Strassmayr BF 290 – Машина за проширување патишта

Кога патот станува претесен

► Моделот BF 290 на Strassmayr е специфициран за покривање на сите задачи поврзани со работа покрај патишта. Освен проширувањето на делниците, машината може да пополнува и ровови ископани при поставувањето на инсталации

повеќе…

Hyundai Robex 210w-9mh

Одличен преглед на ситуацијата

► Потребите за багер кој ќе биде специјализиран за работа со отпад и рециклирачки материјали, Hyundai ги решава со понуда на машина кај која кабината има можност за хидраулично подигнување и богат избор на ротирачки корпи (грајфери) прилагодени спрема видот на обработуваниот материјал

повеќе…

Caterpillar AP655F

Финишер за беспрекорен гланц

► AP655F е дизајниран за големи работни површини: аеродромски писти, широки автопатишта, големи паркинг простори, … тоа е амбиентот во кој најчесто ќе се гледа новиот финишер на најголемиот светски производител

повеќе…

Миди ровокопач JCB 65R-1 / 67C-1

Помалиот брат на комбинираната машина JCB 3CX

► Серијата 65R/67C спаѓа во категоријата на шест тонски багери кои според димезниите се блиски до серијата мали багери CTS / ZTS а според капацитетите се стремат да го достигнат нивото на поголемите браќа од 3CX серијата

повеќе…