Donaldson PowerCore

Помали димензии, поголема ефикасност

► Како водечки светски производител на системи и резервни делови за филтрација, Donaldson е технолошки ориентирана компанија која доста вложува во истражувањето нови иновативни решенија


Едно од нив е и PowerCore технологијата која со помали димензии овозможува поголема ефикасност на филтрирањето, посебно во тешки услови за работа. Еве како функционира.