Krause

Специјални скали за цистерни

► За разлика од товарањето на другите камиони, полнењето (но и проверката на товарот, чистењето…) на цистерните е малку покомплицирано. За помалку главоболки притоа, германската компанија Krause има специјализирано решение – погледнете го видеото.