Ова го има само во Русија

На мака се гледаат јунаците

» Природата се бори против човекот со елементарните непогоди, а човекот против елементарните непогоди со својата снаодливост – за ова видео немаме коментар