• JCB 2CX – натоварувач-ровокопач

    Урбан универзалец

    Компактни димензии, ровокопач и натоварувач во едно, можност за бројни приклучоци, потоа, пространа и одлично изолирана кабина, едноставно и економично оддржување. Што може повеќе да се посака од една универзална машина?

    повеќе…