Power Trac PT-425

Багерче

► Мало, ама работи

Искрено, не ни е јасно зошто некој би дал пари (и тоа не мали – скоро 10 илјади долари) за вакво нешто, ама ете, има и такви…