Објавено за CarMix:

CarMix 2.5 TT

Сам свој мајстор

► Градежништвото е една од индустриските гранки каде работната рака никогаш нема да биде заменета – ниту онаа стручната, ниту онаа неквалификуваната. Но тоа не е пречка иноваторите постојано да смислуваат разни начини како да го заменат она што не може да се замени

повеќе…