Објавено за Caterpillar:

Caterpillar 844K – Булдожер на тркала

Вградена издржливост

844 K е најголемиот булдожер на тркала во големата ергела на CAT. Тој е идеален за апликации во големите рударски комплекси, во компаниите за производство на електрична енергија, како и при преместување на големи количини на материјал

повеќе…

Caterpillar Dump Truck 777G

Интелигентен дампер

Уште од неговото претставување во 1977 год. дамперот 777 високо ги постави индустриските стандарди во издржливост и задржување на вредноста. Со новата G-серија, Caterpillar претставува вонасфалтен камион со ново ниво на перформанси, продуктивност и удобност за операторот

повеќе…

Caterpillar CB13, CB15 и CB16

Вибрирачки ваљаци

Серијата вибрирачки тандем ваљаци CB13, CB15 и CB16, Caterpillar ја бележи според нова номенклатура која ја означува според оперативната тежината, а се карактеризира со голема прилагодливост спрема апликациите, прецизна контрола на операциите, воден систем за прскање, како и со посебен пакет за осветлување

повеќе…

Caterpillar PL 87

Специјалист за поставување цевки

Обновената серија на поставувачи на цевки Caterpillar PL 83/ PL 87 претставува одлична опција за изведувачите на големите енергетски токови кои треба да ги поврзат Русија и бившите руски републики со европскиот пазар а ќе поминуваат во непосредна близина на нашата земја

повеќе…

CAT 14M3

Нивелирањето како обврска и задоволство

Грејдерот на Caterpillar по ништо нема да се издвои од конкурентските модели, освен по тоа што зададените апликации ќе ги изврши беспрекорно и што ќе служи долго и без никакви примедби

повеќе…