Објавено за грејдери:

HBM Graders BG 180 TA-6 (6×6)

Рамнење по германски терк

Компанијата HBM Graders која е во сопственост на акционерското друштво GP (Gunter Papenburg) произведува грејдери со оперативна тежина од 8.5 до 23 тона и со погонски мотори кои развиваат помеѓу 87 и 234 КС

повеќе…

CAT 14M3

Нивелирањето како обврска и задоволство

Грејдерот на Caterpillar по ништо нема да се издвои од конкурентските модели, освен по тоа што зададените апликации ќе ги изврши беспрекорно и што ќе служи долго и без никакви примедби

повеќе…

Komatsu GD675-5

Нивелирање со современи методи

► Потпрени врз компоненти од сопствено производство, грејдерите на Komatsu ги исполнуваат сите очекувања на современото работење: ефикасност, зголемена продуктивност и еколошка прифатливост

повеќе…