Објавено за камиони:

Volvo FMX

Сите го сакаат, но не го покажуваат тоа

Превозниците потајно ги сакаат камионите на Volvo. Тоа не секогаш го покажуваат, но така е. Градежниците пак генерално ги сакаат камионите со повеќе оски. Посебно ако се Volvo, иако према нив се однесуваат како да ги мразат

повеќе…